Družina probíhá převážně venku dle metodiky Družiny venku

V Novém Městě probíhá ranní družina v naší učebně v ZUŠ Jana Štursy, odpolední družina bude převážně venku na Koupališti, zde máme k dispozici maringotku společně s dětmi z lesního klubu Mraveniště. V případě špatného počasí bude odpolední družina ve třídě v SOŠ na Bělisku. Do SOŠ budeme chodit na i obědy.

V Koníkově bude družina probíhat rovněž venku, útočiště najde v týpí. Zde se děti budou potkávat s dětmi z lesní školičky Dorotka.