Ředitelka: Ing. Bc. Hana Brnická, reditel@skolaspolu.cz

Sekretariát: Mgr. Jaroslava Šmídková, info@skolaspolu.cz, tel. 724 947 760

Průvodce – čtení, psaní: Monika Hanzlová

Lesní průvodce – badatelství, Hejného matematika, koordinátor programu Globe: Mgr. Alexandra Bobulová, globe@skolaspolu.cz

Průvodce – zvukomalebná angličtina, hudba prožitkem: Mgr. Petra Neřoldová

Průvodce – družina, pohádky, loutky, divadlo: MgA. Jan Hrubec

Průvodce – družina, hra, zpěv: Lenka Ošmerová

Supervize: Mgr. Petra Vykydalová Kupková (ředitelka žďárské Základní školy Na Radosti)