Ing. Bc. Hana Brnická (ředitelka)

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika a Fakulta stavební VUT v Brně, obor geodézie a kartografie

Zkušenosti: Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (zástupce ředitele, fundraiser), Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno (zástupce ředitele)

Mgr. Alexandra Bobulová (lesní průvodce, badatelství, Hejného matematika, slovenština,)

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor slovenský jazyk a literatura

Zkušenosti: zakladatelka Ekocentra Rojko, průvodce v lesním klubu (2018-2021)

Kurzy absolvované: Základy Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o.p.s, akreditován MŠMT), Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (H-mat, o.p.s, akreditován MŠMT), Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, z.s., akreditován MŠMT), Učíme se venku, Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů (Česká tábornická unie), Kurz pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase (Česká tábornická unie), Rozvojový program (EKS), Badatelský seminář programu Globe (Tereza, vzdělávací centrum, z. s.), Škola Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o.p.s, akreditován MŠMT), Badatelské Hurá z lavic! (Chaloupky, o.p.s., akreditován MŠMT)

Mgr. Monika Hanslová (průvodce – čtení, psaní, angličtina)

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Management v kultuře (dokončeno), obor Český jazyk a literatura (nedokončeno)

Zkušenosti: pedagog na 1. stupni – interaktivní výuka v malotřídní škole se zkušenými kolegy, ZŠ Rozsochy (2007-2009), metodička v Knihovně Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou (2019-2021)

Kurzy nadcházející: Sfumato ® (Splývavé čtení ®) – LETNÍ ŠKOLA (akreditován MŠMT)

Kurzy absolvované: Metodická činnost pro učitele v kraji Vysočina (Angličtina pro nejmenší), seminář pro učitele angličtiny v ZŠ a SŠ, Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti – základní prezenční seminář (akreditován MŠMT)

Mgr. Petra Neřoldová (průvodce – hudba prožitkem, zvukomalebná angličtina)

Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: angličtina a hudební výchova a obor: hudební výchova a sbormistrovství

Zkušenosti: Ministerstvo financí (výuka angličtiny), Ministerstvo pro místní rozvoj (výuka angličtiny), Jazyková škola Comenia Nova (angličtina), Jazyková škola Gullivers (angličtina), Základní umělecká škola v Bystrém (zpěv, sborový zpěv, hra na klavír) , Základní umělecká škola v Poličce (zpěv, sborový zpěv)

Mgr. Hana Dvořáková (enviromentalistka, expert pro badatelství, angličtina)

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: ekologie a životní prostředí a obor: enviromentální vědy

Zkušenosti: specialista pro životní prostředí v soukromém sektoru, dlouhodobý pobyt v Kanadě

Kurzy absolvované: Badatelský seminář programu Globe (Tereza, vzdělávací centrum, z. s.), lavinový kurz

Mgr. Jaroslava Šmídková (rodič, spoluzakladatelka, místopředsedkyně Spolku Jinak)

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: informační studia a knihovnictví

Zkušenosti: Městský úřad Nové Město na Moravě (vedoucí odd.), Horácké muzeum a Informační centrum (ředitelka), Základní škola Na Radosti (administrativa), Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina (členka)

Mgr. Petra Vykydalová Kupková (supervize)

Zkušenosti: ředitelka Základní školy Na Radosti, Žďár nad Sázavou

Kurzy: je toho tolik, že se to sem nevejde:-)