Od září 2021 otevíráme jednu věkově smíšenou třídu (1.-3. třída). Pokud k nám chcete přestoupit, vyplňte prosím žádost o přestup a doručte nám ji

  • datovou schránkou ( qqmh87e)
  • emailem – opatřeným platným elektronickým podpisem (info@skolaspolu.cz)
  • poštou na adresu školy (ZŠ Spolu, Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě)
  • vhozením do poštovní schránky školy (ZŠ Spolu, Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě)

Žádost nám prosím doručte co nejdříve, kapacita je omezená.

Žádost o přestup