V současnosti přijímáme žáky k dennímu i „domácímu“ vzdělávání. V případě vyššího zájmu, budeme žádost o přijetí posuzovat dle těchto kritérií:

  • rodiče s chutí se aktivně zapojit do chodu školy
  • děti navštěvující lesní klub Mraveniště nebo Školičku Dorotka (Koníkov)
  • přibližně vyrovnaný poměr kluků a holek
  • sourozenci již přijatých dětí

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu smíšenou třídu (1.-3. ročník) v počtu do 10 dětí.