Tři dny v Novém Městě na Moravě

V budově ZUŠ Jana Štursy máme k dispozici v ranních a dopoledních hodinách jednu třídu (přízemní učebna hudební nauky). Zde se věnujeme tvorbě slov, čtení a psaní, zpěvu, rytmu a angličtině. Pro tvořivou činnost využíváme ateliér Horácké galerie. Na obědy chodíme do školní jídelny SOŠ Nové Město na Moravě. Odpolední družina probíhá částečně venku, většinou Na Koupališti, v případě špatného počasí ve třídě SOŠ Nové Město na Moravě. V pátek chodí družina do Sportovní haly (lezení na umělé stěně) a následně do městské knihovny.

Dva dny na Koníkově

Na Koníkově probíhá celoročně terénní výuka venku v přírodním prostředí s využitím přírodní zahrady a zázemí Ekocentra Rojko. Zde se věnujeme Hejného matematice, badatelství, práci na zahradě, pohybu v přírodě a všemu, co s tím souvisí. Na Koníkov je možné se dopravovat z Nového Města na Moravě autobusem.