Tři dny v Novém Městě na Moravě

V budově ZUŠ Jana Štursy máme pro výuku k dispozici v ranních a dopoledních hodinách jednu učebnu (přízemní učebna hudební nauky). Zde se budeme věnovat tvorbě slov, čtení a psaní, zpěvu, rytmu a angličtině. Pro pohybové aktivity budeme dále v ZUŠce využívat taneční sál, pro tvořivou činnost pak ateliér výtvarné výchovy (v jednání). Obědy budou zajištěny ve školní jídelně SOŠ Na Bělisku. Odpolední družina bude převážně venku (zejména na Koupališti, zde máme maringotku), v případě špatného počasí bude družina v prostorách SOŠ na Bělisku. Na Koupališti se školní děti budou potkávat s dětmi z lesního klubu Mraveniště. I v Novém Městě se chceme učit venku, v parku, v přírodní učebně Hrnečnice, v Oboře, čtenářské dovednosti budeme rozvíjet v knihovně, historii budeme zkoumat v muzeu, s uměním se budeme seznamovat v galerii, využívat chceme i sportovní halu a lezeckou stěnu (v jednání).

Dva dny v Koníkově

Badatelsky orientovaná výuka, zážitková pedagogika, Hejného matematika, místně zakotvené učení budou probíhat hlavně na Koníkově, v lese, na louce, u jezera a ve velké přírodní zahradě Ekocentra Rojko. Zde se budou školní děti potkávat s dětmi z přírodní školičky Dorotka. V ekocentru máme k dispozici rovněž vnitřní zázemí. Podle zájmu rodičů zajistíme hromadnou přepravu z Nového Města na Koníkov autobusem.