O tom, jak vypadá den v naší škole se nejvíce dozvíte z našich příspěvků na www.facebook.com/skolaspolu

8:00 – 8:15 – příchod do školy

8:15 – 8:30 – společný ranní kruh

8:30 – 10:00 – 1. vyučovací blok

10:00 – 10:30 – přestávka

10:30 – 12:00 – 2. vyučovací blok

12:10-12:55 – 3. vyučovací blok

12:00 – 13:00/12:55 – 13:45 oběd

od 13:00/13:45 – odpolední výuka

13:00 – 15:30 odpolední družina dle zájmu rodičů