Obědy máme zajištěny ve školní jídelně SOŠ Nové Město na Moravě. V případě terénní výuky mimo město nebo v případě školních výletů si obědy zajišťují rodiče sami.