V současnosti přijímáme žáky pouze k dennímu vzdělávání. Současná kapacita školy je 15 denních žáků a 3 domškoláci. Kapacita se vypočítává na základě podlahové plochy. Pokud by se nám podařilo rozšířit své prostory, nejlépe v rámci polikliniky, kde nyní sídlíme, rádi bychom přijímali více dětí. Nyní můžeme přijmout každý rok pouze tři prvňáčky, kapacita domškoláků je již plná. Věříme, že pokud rodiče projeví svůj zájem veřejně, najdou se i pro nás větší prostory.

V případě vyššího zájmu, budeme žádost o přijetí posuzovat dle těchto kritérií:

  • – děti a rodiče v souladu s principy školy a s chutí se aktivně zapojit do jejího chodu
  • – děti navštěvující lesní klub Mraveniště, Školičku Dorotka (Koníkov) nebo obdobné zařízení
  • – děti, jejichž starší sourozenec je již žákem školy