V současnosti přijímáme žáky k dennímu i „domácímu“ vzdělávání. Současná kapacita školy je 15 denních žáků a 3 domškoláci. Kapacita se vypočítává na základě podlahové plochy. Pokud by se nám podařilo rozšířit své prostory, nejlépe v rámci polikliniky, kde nyní sídlíme, rádi bychom přijímali více dětí. Nyní můžeme přijmout každý rok pouze tři prvňáčky. Věříme, že pokud rodiče projeví svůj zájem veřejně, najdou se i pro nás větší prostory.

V případě vyššího zájmu, budeme žádost o přijetí posuzovat dle těchto kritérií:

  • děti a rodiče s chutí se aktivně zapojit do chodu školy
  • děti navštěvující lesní klub Mraveniště, Školičku Dorotka (Koníkov) nebo obdobné zařízení
  • sourozenci již přijatých dětí