V současnosti přijímáme žáky k dennímu i „domácímu“ vzdělávání.

V případě vyššího zájmu, budeme žádost o přijetí posuzovat dle těchto kritérií:

  • rodiče s chutí se aktivně zapojit do chodu školy,
  • děti navštěvující lesní klub Mraveniště nebo Školičku Dorotka (Koníkov),
  • přibližně vyrovnaný poměr kluků a holek,
  • sourozenci již přijatých dětí.