Přijímáme děti do individuálního vzdělávání do 1. – 5. ročníku. Školné je stanoveno na 3 500 Kč / pololetí. Děti v individuálním vzdělávání mohou navštěvovat družinu a účastnit se školních akcí. Družinné je stanoveno na 500 Kč/měsíc. Školné za pololetí se platí na začátku pololetí, k 15. 9. a k 15. 2. Družinné se platí na měsíc předem, vždy k 15. dni předchozího měsíce na č. ú. 2501911768/2010. Do poznámky prosím uvádějte jméno dítěte / jména dětí a období za které platíte.

Rozpočet školy je ze 2/3 tvořen z dotace MŠMT (normativ na žáka) a z 1/3 ze školného. První rok fungování školy je dotace z MŠMT krácena na 60%.