Naše škola je něco, jako střední proud mezi dvěma směry, které tu v našem školství převládají. Ani klasická, ani alternativní. Z obou směrů jsme si vzali to, co je podle nás funkční a prospěšné pro děti nejen nyní, ale po dobu celého jejich života a toho se snažíme držet. Z klasického směru je to samotné učení, jako takové. Je dobré, když si  děti zvyknou, že ve škole se učí, proto tu přece jsou (a ne pro volnočasové aktivity, kdy záleží na nich, jestli se jim chce učit, nebo ne). Tím se učí nejenom UČIT  SE, ale učí se ZODPOVĚDNOSTI k sobě a i k druhým. Z alternativních směrů je to především neznámkování a pohyb, a to co nejvíce, jak jen to možnosti výuky dovolí. V praxi to znamená, že se v lavicích sedí jen po nejnutnější čas, při psaní písanek, pracovních sešitů a tam, kde je potřeba použít správně písmo. Jinak se učí na koberci, v pohybu při výukových aktivitách, v arboretu, v přírodě.

V práci školy to znamená budování bezpečného prostředí, kde lidé mohou svobodně přemýšlet, bádat a dovolit si dělat chyby. Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo zažívat radost.

Současná kapacita školy je 15 denních žáků a 3 domškoláci. Kapacita se vypočítává na základě podlahové plochy. Pokud by se nám podařilo rozšířit své prostory, rádi bychom přijímali více dětí. Naše vize je 6-8 dětí do ročníku od 1. do 9. třídy. Nyní můžeme přijmout každý rok pouze 3 prvňáčky a zatím máme pouze 1. stupeň. Věříme, že pokud rodiče projeví svůj zájem veřejně, najdou se i pro naší školu větší prostory.

Základní škola Spolu je škola akreditovaná MŠMT. Právní forma školy je školská právnická osoba zřízená dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.). Škola je od 1. 9. 2020 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem školy je Spolek Jinak.