Jsme školou založenou na vztazích mezi lidmi. Mezi učitelem a dítětem, mezi dětmi navzájem a mezi učiteli, dětmi a rodiči. Na vztahu k okolí, přírodě a k sobě samému.

V práci školy to znamená budování bezpečného prostředí, kde lidé mohou svobodně přemýšlet, bádat a dovolit si dělat chyby. Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo zažívat radost.

Učíme se co nejvíce venku. Učení v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků.

Současná kapacita školy je 15 denních žáků a 3 domškoláci. Kapacita se vypočítává na základě podlahové plochy. Pokud by se nám podařilo rozšířit své prostory, nejlépe v rámci polikliniky, kde nyní sídlíme, rádi bychom přijímali více dětí. Naše vize je 6-8 dětí do ročníku od 1. do 9. třídy. Nyní můžeme přijmout každý rok pouze 3 prvňáčky a zatím máme pouze 1. stupeň. Věříme, že pokud rodiče projeví svůj zájem veřejně, najdou se i pro naší školu větší prostory.

Základní škola Spolu je škola akreditovaná MŠMT. Právní forma školy je školská právnická osoba zřízená dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.). Škola je od 1. 9. 2020 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem školy je Spolek Jinak.