Jsme školou založenou na vztazích mezi lidmi. Mezi učitelem a dítětem, mezi dětmi navzájem a mezi učiteli, dětmi a rodiči. Na vztahu k okolí, přírodě a k sobě samému.

V práci školy to znamená budování bezpečného prostředí, kde lidé mohou svobodně přemýšlet, bádat a dovolit si dělat chyby. Základem je činnost, která dává smysl sama o sobě a není podmíněna odměnou ani trestem. Podstatou je rozvíjení jedinečného nadání každého dítěte tak, aby mohlo zažívat radost.

Učíme se co nejvíce venku. Učení v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků.

Základní škola Spolu je škola akreditovaná MŠMT. Právní forma školy je školská právnická osoba zřízená dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.). Škola je od 1. 9. 2020 zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem školy je Spolek Jinak.