Ing. Bc. Hana Brnická (ředitelka)

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika a Fakulta stavební VUT v Brně, obor geodézie a kartografie

Zkušenosti: Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (ředitelka), Diecézní charita Brno – Oblastní charita Brno (zástupce ředitele)

Mgr. Jaroslava Šmídková (provozní ředitelka, rodič, spoluzakladatelka, místopředsedkyně Spolku Jinak, administrativa školy)

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor: informační studia a knihovnictví

Zkušenosti: Městský úřad Nové Město na Moravě (vedoucí odd.), Horácké muzeum a informační centrum (ředitelka), Základní škola Na Radosti (zástupkyně ředitelky), Sdružení Krajina (předsedkyně), Spolek Walda (členka)

Mgr. Petra Neřoldová (čeština, hudba prožitkem, zvukomalebná angličtina, školní družina)

Vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: angličtina a hudební výchova a obor: hudební výchova a sbormistrovství

Zkušenosti: Ministerstvo financí ČR (výuka angličtiny), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (výuka angličtiny), Jazyková škola Comenia Nova (angličtina), Jazyková škola Gullivers (angličtina), Základní umělecká škola v Bystrém (zpěv, sborový zpěv, hra na klavír), Základní umělecká škola v Poličce (zpěv, sborový zpěv)

Kurzy absolvované: Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti – základní prezenční seminář (akreditován MŠMT), Sfumato ® (Splývavé čtení ®) – LETNÍ ŠKOLA (akreditován MŠMT)

Mgr. Marie Hajdová (Hejného matematika)

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství matematiky pro střední školy a obor: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Zkušenosti: Redaktorka v pedagogickém nakladatelství

Mgr. Alexandra Bobulová (badatelství, Hejného matematika venku)

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor slovenský jazyk a literatura

Zkušenosti: zakladatelka Ekocentra Rojko, průvodkyně v lesním klubu (2018-), lektorka mateřského centra Walda (2015-)

Kurzy absolvované: Základy Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o. p. s, akreditován MŠMT), Rozvoj předmatematické gramotnosti Hejného metodou (H-mat, o. p. s, akreditován MŠMT), Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, z. s., akreditován MŠMT), Učíme se venku, Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů (Česká tábornická unie), Kurz pro pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase (Česká tábornická unie), Rozvojový program (EKS), Badatelský seminář programu Globe (Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.), Škola Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o. p. s, akreditován MŠMT), Badatelské Hurá z lavic! (Chaloupky, o.p.s., akreditován MŠMT), Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračující kurz (Kritické myšlení, z. s., akreditován MŠMT), Hodnocení venku – Formativní přístup k výuce venku (Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.), Respektovat a být respektován ® – základní lidské potřeby, pravidla ve škole, metoda komunitního kruhu (Respektovat a být respektován, z. s., akreditován MŠMT)

Mgr. Petra Janů (čeština)

Vzdělání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Kurzy: Formativní hodnocení – vstup do světa responzivní výuky (Tereza Kottová), Vyjmenovaná slova, slovní druhy (Tvořivá škola, akreditován MŠMT)

Zkušenosti: maminka čtyř dětí

Markéta Drlová (asistentka pedagoga)

Vzdělání: Střední pedagogická škola, obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Zkušenosti: MŠ Bystřice nad Pernštejnem, MŠ Nové Město na Moravě

Kurzy absolvované: Tvořivá hra a její začlenění do ŠVP – smyslové vnímání s prvky polytechnické výchovy (Agentura Lena +, akreditován MŠMT), Encaustika I. – malování rozehřátým voskem (SSOŠ Třebíč, akreditován MŠMT), Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. (Vysočina Education, akreditován MŠMT), Znakový jazyk (SPGŠ Boskovice), Dítě s dětským autismem (SPC Jihlava), Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb čtení pro všechny děti – základní prezenční seminář (akreditován MŠMT), Sfumato ® (Splývavé čtení ®) – LETNÍ ŠKOLA (akreditován MŠMT)

Bc. Tomáš Králík (Hejného matematika)

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, obor informační technologie

Zkušenosti:

Kurzy absolvované: Základy Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o. p. s, akreditován MŠMT)

Martina Kovářová (badatelství, Hejného matematika, školní družina)

Vzdělání: Střední odborná škola veterinární a zemědělská

Zkušenosti: Zoo Brno – výuka šimpanzů

Kurzy absolvované: Základy Hejného matematiky na 1. stupni ZŠ (H-mat, o. p. s, akreditován MŠMT)

Mgr. Kateřina Kazlepková (záskok, když bychom potřebovali)

Vzdělání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Zkušenosti: maminka od naší Klárky z maringotky

Ing. Jan Neřold (tělocvik, IT)

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, obor informační management

Pavlína Šídlová (hravá španělština – konverzace)

Kurzy absolvované: Respektovat a být respektován ® – základní lidské potřeby, pravidla ve škole, metoda komunitního kruhu (Respektovat a být respektován, z. s., akreditován MŠMT)

Zkušenosti: 16 let života ve Španělsku

Hana Chalupníková (pohybová a taneční výchova)

Vzdělání: Taneční konzervatoř J. Ježka Praha, obor moderní scénický tanec

Zkušenosti: Základní umělecká škola Polička, Základní umělecká škola Jana Štursy (taneční výchova)

Bc. et Bc. Lucie Glierová (metodik prevence)

Vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, obor Sociologie obecná a empirická; Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální patologie a prevence

Zkušenosti: spoluzakladatelka Lesního komunitního centra a lesního klubu Mraveniště, asistentka pedagoga, pedagog na 2. stupni ZŠ Sněžné

Spolupráce s odborníky z praxe

Ing. Timea Milková (Zdravé vaření)

Vzdělání: Ekonomická univerzita v Bratislavě

Zkušenosti: top gastroexpert, komplexní školení hotelového personálu od kuchařů po ředitele v hotelových řetězcích po celém světě, spolupráce se Zdeňkem Polreichem

Kurzy absolvované: Montessori pedagogika I – přirozené vzdělávání (Montessori Morava), Montessori pro chůvy i rodiče II aneb Montessori aktivity v akci (Institut vzdělávání pracujících v domácnosti), Jógové hry pro předškoláky (Česká asociace dětské jógy), English language C1 (Glen College), Respektovat a být respektován (Respektovat a být respektován, z. s.), Učíme se venku (Tereza, vzdělávací centrum, z. s.)

Mgr. Romana Pospíšilová (Horácká galerie – lektorka tvůrčích, výtvarných a vzdělávacích programů)

Vzdělání:

Mgr. BcA. Lenka Sedláčková (Horácká galerie – lektorka tvůrčích, výtvarných a vzdělávacích programů)

Vzdělání:

Bc. Tereza Hamáčková (mentoring, podpora pedagogů)

Vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Arteterapie

Zkušenosti: třídní učitelka, Základní škola waldorfská, Praha – Jinonice (2018-2021), mentorka, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o. p. s. (2021-2022), edukátorka, Horácká galerie, Nové Město na Moravě (2023)

Mgr. Petra Vykydalová Kupková (metodik pro 1. stupeň, výchovný poradce)

Zkušenosti: ředitelka Základní školy Na Radosti, Žďár nad Sázavou, učitelka 1. stupně, praxe 28 let

Kurzy: je toho tolik, že se to sem nevejde:-)