V současnosti máme jednu věkově smíšenou třídu (1. – 4. ročník). Děti přijímáme do 1. a 2. třídy. Pokud k nám chcete přestoupit, kontaktujte nás prosím, podmínkou je osobní rozhovor s rodiči a zkušební doba min. 14 dní. Administrativně je pak třeba vyplnit žádost o přestup a doručit ji

  • datovou schránkou ( qqmh87e)
  • emailem – opatřeným platným elektronickým podpisem (info@skolaspolu.cz)
  • poštou na adresu školy (ZŠ Spolu, Vratislavovo nám. 449, 592 31 Nové Město na Moravě)
  • vhozením do poštovní schránky školy (ZŠ Spolu, Vratislavovo nám. 449, 592 31 Nové Město na Moravě)

Žádost o přestup