V současnosti máme jednu věkově smíšenou třídu (1. – 3. ročník). Pokud k nám chcete přestoupit, kontaktujte nás prosím a přijďte se podívat do výuky. Administrativně je pak třeba vyplnit žádost o přestup a doručit ji

  • datovou schránkou ( qqmh87e)
  • emailem – opatřeným platným elektronickým podpisem (info@skolaspolu.cz)
  • poštou na adresu školy (ZŠ Spolu, Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě)
  • vhozením do poštovní schránky školy (ZŠ Spolu, Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě)

Žádost o přestup