Naše škola je zapojena do programu

Globe

Globe (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program založený na badatelsky orientované výuce. Děti zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy.

Globe učí děti – i jejich učitele – důkladně prozkoumávat přírodu a svět okolo sebe, třeba i s použitím jednoduchých vědeckých pomůcek. Věda nejsou žádné čáry, ale jen pečlivější a podrobnější pozorování.“
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.