Systém výuky

Všechny ročníky jsou co nejvíce propojené, takže je to takový systém malotřídky. Všechny předměty jsou plně zahrnuty. Děti se učí v jedné místnosti, každý svoje učivo odpovídající danému ročníku. Často se dělají výukové aktivity, kde se všichni učí vše společně. Snažíme se co nejvíce o interakci ve všech oblastech. Děti musí být schopni pracovat samostatně, ve dvojicích, ve skupinách a vysvětlit učivo druhým. Děti nezahlcujeme učivem, úkoly a fakty. Držíme se RVP doporučené ministerstvem, ale chceme, aby děti nebyly unavené a ze školy šly spokojené.

Komunikace a rovnocenný vztah

Snažíme se o NE mocenský vztah mezi všemi vzájemně, ale o SPOLUPRÁCI. O všem mluvíme, jak při procesu učení, tak vztahově. Chceme, aby děti byly přirozené a neměly pocit dvojrole (doma a ve škole). Vše se snažíme řešit hned, a nenechat věci propadnout do zapomenuta. Děti se učí, že vzájemná spolupráce na všech úrovních je nezbytná jak při procesu učení, tak po celý život.

Hodnocení

V naší škole nehodnotíme  známkováním, ale používáme slovní hodnocení, jak v průběhu roku, tak na vysvědčení. Snažíme se také vyhnout učení na základě výkonu a srovnávání. Děti se často hodnotí sami a učí se sebereflexi. Naučené vědomosti se snaží prakticky prezentovat pomocí projektů před sebou navzájem a na veřejnosti v podobě školních akademií.

Interakce s jinými institucemi

Od začátku působení naší školy spolupracujeme s místními organizacemi. Část výuky se cíleně děje v reálném světě, tam, kde lidé a věci jsou skutečné. Do Horácké galerie chodíme na výukové programy, které jsou dvakrát ročně zakončeny vernisáží. Hudebniny Andante nám zapůjčují různé hudební nástroje pro potřebu výuky a školních představení, tvoříme malé nahrávky a videa sloužící potom jak škole, tak hudebninám. Při badatelské výuce spolupracujeme s Ekocentrem Rojko, kde máme základnu pro naše terénní aktivity. Do ZUŠ Jana Štursy docházíme na taneční a pohybové aktivity, ve sportovní hale a na atletickém stadionu cvičíme, v městské knihovně si pravidelně čteme, v SOŠ Nové Město na Moravě obědváme, se Sdružením Krajina spolupracujeme při proměnách krajiny a budování přírodních učeben, letos vznikla jedna na Odranci, a nakonec je tu také Mraveniště, „naše“ lesní komunitní centrum a lesní klub pro děti.