Rozpočet školy je ze 2/3 tvořen z dotace MŠMT (normativ na žáka) a z 1/3 ze školného. První rok fungování školy je dotace z MŠMT krácena na 60%.

Školné je stanoveno v rozmezí 3 500 – 5 000 Kč / měsíc. Výše školného se odvíjí od vašich aktuálních možností. Vše, co vybereme, investujeme zpátky do vašich/ našich dětí😊 Školné se platí i o prázdninách. Pokud jste se ocitli v nelehké finanční situaci, podívejte se do našeho Fondu pomoci.

Sleva na sourozence 500 Kč / měsíc.

Družinné je stanoveno na 500 Kč / měsíc.

Školné i družinné se platí na měsíc předem, vždy k 15. dni předchozího měsíce na č. ú. 2501911768/2010. Do poznámky prosím uvádějte jméno dítěte / jména dětí a období za které platíte.