Podpora aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu v Novém Městě na Moravě v roce 2024

Dotací ve výši 10.000 Kč  byla podpořena činnost Dětského pěveckého sboru, který se věnuje sborovému zpěvu, dramatizaci, rozvoji rytmiky a pohybu. 
Za prostředky získané z dotace jsme nakoupili hudební didaktické pomůcky, rytmické nástroje a přenosný reproduktor.

Nové město na Moravě

Podpora aktivit neziskových právnických osob v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu v Novém Městě na Moravě v roce 2023

Dotací ve výši 10.000 Kč byla podpořena celoroční činnost školy. Za prostředky získané z dotace byla uhrazena část nájemného. 

Nové město na Moravě

NPO Digitalizujeme školu 2022 – Základní škola Spolu – digitální pomůcky

NPO Digitalizujeme školu 2022 – Základní škola Spolu – překonání digitální propasti

Šablony OP JAK – Šablony ZŠ Spolu