Prostory školy se nacházejí v zadním traktu polikliniky na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě. Jsme v centru a přitom v klidné lokalitě sousedící s městským arboretem. Zde se věnujeme tvorbě slov, čtení a psaní, matematice, zpěvu, rytmu a angličtině. Pro tvořivou činnost využíváme ateliér Horácké galerie. Sportujeme ve sportovní hale nebo na atletickém stadionu. Na obědy chodíme do školní jídelny SOŠ Nové Město na Moravě. Odpolední družina probíhá částečně venku. S družinou pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu. Do týdenního programu školy se snažíme zařazovat také venkovní výuku. Nejraději využíváme městské arboretum, přírodní učebnu Pastviska a přírodní zahradu Ekocentra Rojko.