Školu máme v Novém Městě na Moravě v budově ZUŠ Jana Štursy. Zde se věnujeme tvorbě slov, čtení a psaní, matematice, zpěvu, rytmu a angličtině. Pro tvořivou činnost využíváme ateliér Horácké galerie. Na obědy chodíme do školní jídelny SOŠ Nové Město na Moravě. Odpolední družina probíhá převážně venku, v případě špatného počasí ve třídě SOŠ Nové Město na Moravě. S družinou často navštěvujeme také Horácké muzeum, městskou knihovnu a Mraveniště. Pravidelně také chodíme do Sportovní haly. Do týdenního programu školy se snažíme zařazovat také venkovní výuku. Nejraději využíváme městské arboretum, přírodní učebnu Hrnečnici, přírodní učebnu Pastviska a přírodní zahradu Ekocentra Rojko.