Zřizovatelem Základní školy Spolu je novoměstský Spolek Jinak. Ten vznikl na platformě iniciativy Škola Jinak, která se od roku 2017 snaží občerstvit vody klasického základního školství na Novoměstsku. Spolek rovněž provozuje Mraveniště – lesní klub a lesní komunitní centrum. Od roku 2020 funguje pod spolkem i projekt „Svět na jevišti“ – cyklus besed určený pro všechny, kdo rádi hledají souvislosti a rozšiřují si obzory.

Identifikační údaje:

Spolek Jinak 

Monseova 355

591 32 Nové Město na Moravě

IČ 227 56 141 

Předseda: Ing. Tomáš Blažek

Místopředseda: Mgr. Jaroslava Šmídková