Lesní klub Mraveniště funguje v maringotce na novoměstském Koupališti od září 2020. Jedná se o alternativu k MŠ a je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let. V Mraveništi se snažíme o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro děti i jejich rodiče. Otevíráme prostor pro sdílení a zejména pro aktivní žití šťastného dětství. Mraveniště však není jen lesní klub pro děti. Je to lesní komunitní centrum, komunita okolo Mraveniště podniká různé akce pro veřejnost, ženské i mužské kruhy, příměstské tábory, dobrodružné přespávačky, sobotní hlídárny a cokoliv, co nám dává smysl.