Lesní klub Mraveniště funguje v maringotce na novoměstském Koupališti od září 2020. Jedná se o alternativu k MŠ a je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let. V Mraveništi se snažíme o vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro děti i jejich rodiče. Otevíráme prostor pro sdílení a zejména pro aktivní žití šťastného dětství. Mraveniště však není jen lesní klub pro děti. Je to lesní komunitní centrum, komunita okolo Mraveniště podniká různé akce pro veřejnost, ženské kruhy, příměstské tábory, dobrodružné přespávačky a cokoliv, co nám dává smysl.