Ředitelka: Ing. Bc. Hana Brnická, reditel@skolaspolu.cz

Sekretariát: Mgr. Jaroslava Šmídková, info@skolaspolu.cz, tel. 724 947 760

Pedagogický lídr, speciální pedagog, mentor: Bc. Tereza Hamáčková

Průvodce – čtení, psaní, angličtina: Mgr. Monika Hanslová

Průvodce – venkovní výuka, badatelství, Hejného matematika, slovenština, koordinátor programu Globe: Mgr. Alexandra Bobulová

Průvodce – zvukomalebná angličtina, hudba prožitkem: Mgr. Petra Neřoldová

Průvodce – družina, hra, zpěv: Lenka Ošmerová, Dis

Průvodce – družina, lezení na umělé stěně: Mgr. Hana Dvořáková

Průvodce – družina, lezení na umělé stěně: Ing. Petra Čejková

Metodik prevence: Bc. Lucie Kubická

Supervize, výchovný poradce: Mgr. Petra Vykydalová Kupková (ředitelka žďárské Základní školy Na Radosti)