Zápis pro školní rok 2023/24 bude probíhat ve středu 19. 4. 2023 od 8:30 do 9:00 v naší učebně v ZUŠ Jana Štursy, Bradyových 16, Nové Město na Moravě.

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do první třídy si sebou přinesou

 • žádost o přijetí
 • zápisní list
 • ● občanský průkaz
 • ● kopii rodného listu dítěte
 • ● případně vyjádření ze školského poradenského zařízení
 • ● pětileté děti: doporučení školského poradenského zařízení
 • ● děti po odkladu: rozhodnutí o odkladu 2022/23

Rodiče, kteří žádají o odklad docházky si s sebou přinesou

 • žádost o odklad
 • ● doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • ● doporučení poradenského zařízení
 • ● kopii rodného listu dítěte
 • ● občanský průkaz

V případě vyššího zájmu, bude škola posuzovat žádost o přijetí dle těchto kritérií:

 • ● splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Spolu (ověření, že pojetí vzdělávání dle ŠVP školy je pro dítě vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní připravenosti) – způsob ověření: předchozí docházka do lesní školky, lesního klubu nebo zařízení se stejným zaměřením ŠVP/ posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce/ předložení portfolia dítěte
 • ● sourozenec ve škole (v době nástupu dítěte do školy bude sourozenec stále žákem školy) – způsob ověření: údaje ze školní matriky

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách. Naše škola bude následně informovat ředitele spádové školy.

Ing. Bc. Hana Brnická, ředitelka

Zápis pro školní rok 2023/2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *