Zápis pro školní rok 2024/25 bude probíhat v pátek 26. 4. 2024 v 10:30 v prostorách školy na adrese Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Moravě.

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do první třídy, si s sebou přinesou

 • žádost o přijetí
 • zápisní list
 • občanský průkaz
 • kopii rodného listu dítěte
 • případně vyjádření ze školského poradenského zařízení
 • pětileté děti: doporučení školského poradenského zařízení
 • děti po odkladu: rozhodnutí o odkladu 2023/24

Rodiče, kteří žádají o odklad docházky, si s sebou přinesou

 • žádost o odklad
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • kopii rodného listu dítěte
 • občanský průkaz

V případě vyššího zájmu bude škola posuzovat žádost o přijetí dle těchto kritérií:

 • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Spolu (ověření, že pojetí vzdělávání dle ŠVP školy je pro dítě vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní připravenosti) – způsob ověření: posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce/ předložení portfolia dítěte
 • sourozenec ve škole (v době nástupu dítěte do školy bude sourozenec stále žákem školy) – způsob ověření: údaje ze školní matriky

A dále případně losováním.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách. Naše škola bude následně informovat ředitele spádové školy.

Ing. Bc. Hana Brnická, ředitelka

Zápis pro školní rok 2024/2025

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *